Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Financieel management

Bibliotheken en overige culturele en maatschappelijke instellingen zijn over het algemeen
instellingen die op de inhoud investeren en managen op basis van budgetuitputting. Deze aanpak
maakt dat deze organisaties:

  • onvoldoende transparant zijn in onder meer kunnen aantonen van kostprijzen per product,
  • onvoldoende besluitvorming vertonen bij keuzes voor te leveren producten,
  • onvoldoende in staat zijn prognoses op te stellen.

Onze mening is dat genoemde organisaties professionele organisaties zijn die kwaliteit leveren en
belangrijk zijn voor de lokale omgeving. Maar er wordt te weinig aandacht besteed aan de
doorvertaling van de missie en visie naar de beleidsvelden. Het invulling geven aan de
noodzakelijke randvoorwaarden om in de doelstelling te slagen mag niet ontbreken.

Het financieel management is het beleidsterrein waarmee u meer sturing aan de exploitatie en
ontwikkeling van uw organisatie kunt leveren. Maar met een goed financieel management kunt u
ook lopende het jaar werken aan de invulling van een goed controledossier. Hiermee levert u een
belangrijke bijdrage aan een degelijke en vlotte controle door de accountant op de jaarrekening.

Dus: door het financieel management goed invulling te geven gaat de effectiviteit, efficiency,
kwaliteit en slagvaardigheid van uw organisatie omhoog. U weet altijd waar u (financieel) aan toe
bent, verbetering financiële voorspelbaarheid (op basis van een goede begroting) en verbetering
van de financiële beheersbaarheid (op basis van kwalitatieve financiële informatie).

Het is belangrijk dat u uw financiële huishouding aan de basis goed in orde hebt. Naast de
beleidsvertaling kunt u verbeteringen aanbrengen door een goede administratieve organisatie. Dit
moet geen dik boek worden, maar een procesinrichting waarmee u aan de kwalitatieve normen van
de financiële administratie gaat voldoen.

Een ander belangrijk onderdeel van financieel management is de fiscaliteit. Worden de fiscale
regels goed gevolgd en uitgevoerd, wat kan er beter en wat kunnen we er nog meer mee?

Met bovenstaande maatregelen kunt u gaan werken aan het cultureel en maatschappelijk
ondernemerschap. U bent in staat snel de effecten van bezuinigingen voor uzelf en uw
stakeholders inzichtelijk te maken. U kunt vooraf scenario’s voor te verwachten bezuinigingen
opstellen en alvast gaan werken aan vervangende inkomstenstromen.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Neem dan contact op met Strategos via mail of bel met +31(0)85 487 34 29

Wij komen graag bij u langs voor een kop koffie en een informatief gesprek.