Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Strategos heeft ook veel ervaring binnen lokale overheden. De ervaringen zijn opgedaan binnen de sociale en zorgdomeinen (sociale diensten, WMO, leerwerkbedrijven, etc.), maar ook in de harde domeinen.

Onze ervaring is dat de tunnelvisie en het “domeindenken” veel innovatieve ideeën dwarsboomt. Gemeenten denken en werken al jaren langs dezelfde lijnen en binnen dezelfde grenzen. Men weet alles van de eigen beleidsterreinen, maar men is onvoldoende in staat strategisch en integraal te ontwikkelen.

Dit is de nieuwe uitdaging.

Strategos hanteert een uitdagende vorm van procesbegeleiding. Medewerkers worden uit de eigen comfortzone getrokken en uitgedaagd om met collega’s te zoeken naar integrale oplossingen met bijhorende financiering.

Wij beheersen deze aanpak!