Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Het sociaal maatschappelijk domein richt zich op de realisatie van de kwaliteit van het leven. We kunnen stellen dat alle gesubsidieerde organisatie een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling leveren. Maar uitgangspunt moet zijn dat concreet en gedragen bekend is wat onder de kwaliteit van het leven verstaan wordt. Binnen elke lokale omgeving kan deze definitie waarschijnlijk genuanceerd anders liggen.

Onderwerpen als eenzaamheidsbestrijding, toename zelfredzaamheid, participatie, etc. zijn belangrijke doelstellingen in dit domein. Organisaties als onderwijsinstellingen, bibliotheken, overige cultuurinstellingen, welzijnsorganisaties leveren allemaal vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen. Het is echter onvoldoende herkenbaar en onvoldoende objectief aantoonbaar.

Juist binnen dit domein liggen de belangrijkste uitdagingen voor de gesubsidieerde organisaties. Ook de financiering vanuit dit domein kan op een andere wijze tegen het licht worden gehouden. Bij het maken van maatschappelijke prestatieafspraken door organisaties als bibliotheken, theaters, welzijn, etc.

De gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt de nieuwe maat voor financiering. Er ontstaat een volwassen klant – leverancier relatie tussen gemeenten en organisaties.