Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Maatschappelijke waarden

Inleiding.
Het in beeld kunnen brengen van de maatschappelijke waarden van uw organisatie is erg belangrijk en wordt noodzakelijk. Gemeentelijke bezuinigingen en de politieke roep om duidelijk aan te geven wat u bijdraagt aan de lokale omgeving met de aan u verstrekte subsidie (wederkerigheid) wordt steeds luider en dringender. Bij de toekenning van subsidies is het van belang dat de politiek een afweging kan maken op basis van de waarde die door uw organisatie aan de lokale omgeving wordt toegevoegd.

Ook is dit van belang voor uw overige stakeholders. Zij hebben verwachtingen van uw organisatie en het werken op basis van alleen verwachtingen is niet ideaal. Het is beter dat er duidelijkheid is over uw concrete dienstverlening en wat dit lokaal oplevert.

Het resultaat is dat u het echte verhaal goed kunt doen wanneer u uw opbrengsten onderbouwt met objectief meetbare informatie.

Wat kan Strategos voor u doen?
Onze adviseurs werken al vanaf 2011 met het inzichtelijk maken van de maatschappelijke waarden van culturele organisaties. De oorsprong van deze dienstverlening ligt in de branche van de bibliotheken.

Strategos hanteert drie fases bij de ontwikkeling van het meten van maatschappelijke waarden.

 1. De bewustwordingsfase. Strategos doet een breed onderzoek naar de maatschappelijke
  waarden van uw organisatie, maar ook naar de verwachtingen die uw stakeholders hebben. Bij
  dit onderzoek benaderen wij uw leden, de bezoekers, uw (potentiele) samenwerkingspartners
  en de gemeentelijke organisatie op de niveaus van beleid, college en gemeenteraad. In beeld
  wordt gebracht wat op dit moment de maatschappelijke waarden en verwachtingen zijn. Het
  rapport en de meegeleverde presentatie kunnen gebruikt worden voor de bewustwording
  binnen uw organisatie en bij uw stakeholders. Er zal een gesprek op gang komen over de
  inhoud en maatschappelijke winst en dit zal nieuwe inhoud geven aan uw beleidsterreinen.
 2. De groei. Uw organisatie meet de persoonlijke effecten van een aantal producten. Hiermee
  brengt u geen maatschappelijke waarden van uw organisatie in beeld, maar wordt er gewerkt
  aan het in beeld krijgen van de persoonlijke doorwerking van de activiteiten. Strategos kan
  door middel van analyse van de uitkomsten samen met u kijken naar hoe deze effecten
  maatschappelijk en herkenbaar doorvertaald kunnen worden.
 3. De verantwoording. Uw organisatie werkt aan het helder krijgen van een duidelijke missie,
  visie en strategische doelstellingen. Dit wordt doorvertaald naar een productenboek op basis
  waarvan u afspraken kunt maken met uw stakeholders. U neemt een duidelijke en
  professionele positie binnen het lokale netwerk in. Het productenboek neemt een centrale rol
  in bij de ontwikkeling van uw bedrijfsvoering, transparante organisatie met duidelijke
  functiebeschrijvingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en uw
  stakeholdermanagement.

Neem dan contact op met Strategos via mail of bel met 085-4873429

Wij komen graag bij u langs voor een informatief en vrijblijvend gesprek.