Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  +31(0)85 487 34 29 info@strategos.nl Nieuws

Nieuwsbrief juni 2019

De maatschappelijke waarde van uw organisatie. De vanzelfsprekende legitimatie van uw strategische acties, of de vanzelfsprekende aanwezigheid van uw organisatie, is definitief voorbij. Opdrachtgevers en stakeholders vragen steeds meer naar de maatschappelijke waarde of relevantie van uw organisatie, zodat duidelijk wordt op welke wijze publieke middelen met welk resultaat benut worden. Het kunnen beantwoorden aan […]

LEES DE NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief april 2019

Bibliotheken staan onder druk. BDO communiceerde het in februari 2019: De financiële positie van een toenemend aantal gemeenten staat onder druk. Dit is vooral het gevolg van de gedelegeerde verantwoordelijkheid voor een groot aantal taken in het sociaal domein van het Rijk naar de gemeenten en de financiële gevolgen hiervan. Zowel BDO als Strategos hebben […]

LEES DE NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief maart 2019

Maatschappelijke Waarde: Legitimatie en draagvlak voor uw activiteiten. Een organisatie zonder een stevig en relevant draagvlak, zowel maatschappelijk als politiek, zal op termijn zijn reden van bestaan verliezen. Dit maakt het noodzakelijk om vanuit de interactie met stakeholders in de gevraagde maatschappelijke waarden te voorzien. Door het maken van scherpe strategische keuzes, het formuleren van […]

LEES DE NIEUWSBRIEF

Uw eigen stafafdeling

Ondersteunend stafbureau van Strategos. Bibliotheken kunnen niet zonder de expertise van een vakkundige stafafdeling, maar financiële keuzes maken het (bijna) onmogelijk om de expertise in eigen dienst aan te nemen / te houden. Vaak is inhuur dan de (dure) oplossing. Maar Strategos biedt een andere mogelijkheid. Nieuwsgierig? Download hier wat wij u kunnen bieden.

LEES NIEUWSBERICHT

Strategos en AVEUM

Grip op Publieke Waardecreatie.  AVEUM – de alumnivereniging voor executive masters van de Universiteit Utrecht – organiseert voor haar leden de voorjaarsbijeenkomst: “Grip op Publieke Waardecreatie”. Omdat verschillende van onze adviseurs als alumni aan AVEUM verbonden zijn, zal Strategos een presentatie voor deze bijeenkomst verzorgen. De vraag welke mogelijkheden bibliotheken kunnen creëren om de eigen maatschappelijke […]

LEES NIEUWSBERICHT

Samenwerking Sioo en Strategos

Sioo en Strategos: Partners in het creëren van duurzaam verandervermogen.  Sioo en Strategos hebben zich tot doel gesteld een curriculum te ontwikkelen waarbinnen actuele en urgente vraagstukken van onze sector en bibliotheken centraal komen te staan. Door deze vraagstukken te vervlechten met kennis uit de organisatie- en veranderkunde willen wij directie en management ondersteunen in […]

LEES NIEUWSBERICHT