Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Strategievorming | Marketing | Onderzoek | Implementatie en operationalisering

Wij zijn strategos


De financiering van culturele en maatschappelijke organisaties door (lokale) overheden staat onder druk. Een onderdeel van deze problematiek is de decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdhedenonder van ondermeer de jeugdzorg van het Rijk naar lokale overheden. De beschikbaar gestelde budgetten zijn onvoldoende waardoor de lokale overheden met grote financiele tekorten komen te zitten. Bezuinigingen worden volgens Strategos te makkelijk opgelegd bij de culturele en maatschappelijke organisaties. Het gevaar van een afkalvend voorzieningenniveau voor de lokale burgers ligt op de loer.

De culturele en maatschappelijke organisaties zullen nu meer dan ooit concreet in beeld moeten brengen welke (maatschappelijke) waarde aan de lokale omgeving geleverd wordt. Of het nu bestrijding laaggeletterdheid is of het leveren van een bijdrage aan de toename van mate van zelfredzaamheid. Het gebeurt al en het is dus aannemelijk dat de organisaties een grote maatschappelijke waarde leveren.

Maar aannemelijk is onvoldoende, het zal moeten worden aangetoond

De financiering van culturele en maatschappelijke organisaties door (lokale) overheden staat onder druk. Een onderdeel van deze problematiek is de decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdhedenonder van ondermeer de jeugdzorg van het Rijk naar lokale overheden. De beschikbaar gestelde budgetten zijn onvoldoende waardoor de lokale overheden met grote financiele tekorten komen te zitten. Bezuinigingen worden volgens Strategos te makkelijk opgelegd bij de culturele en maatschappelijke organisaties. Het gevaar van een afkalvend voorzieningenniveau voor de lokale burgers ligt op de loer.

De culturele en maatschappelijke organisaties zullen nu meer dan ooit concreet in beeld moeten brengen welke (maatschappelijke) waarde aan de lokale omgeving geleverd wordt. Of het nu bestrijding laaggeletterdheid is of het leveren van een bijdrage aan de toename van mate van zelfredzaamheid. Het gebeurt al en het is dus aannemelijk dat de organisaties een grote maatschappelijke waarde leveren.

Maar aannemelijk is onvoldoende, het zal moeten worden aangetoondStrategos heeft de kennis en kunde om u als organisatie te ondersteunen vanaf de strategievorming tot en met de
implementatie en operationalisering.


Maatschappelijke waarde

Strategisch Partner

20 jaar ervaring

State of the art kennis