Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  +31(0)85 487 34 29 info@strategos.nl Nieuws

Samenwerking Sioo en Strategos

Sioo en Strategos: Partners in het creëren van duurzaam verandervermogen. 
Sioo en Strategos hebben zich tot doel gesteld een curriculum te ontwikkelen waarbinnen actuele en urgente vraagstukken van onze sector en bibliotheken centraal komen te staan. Door deze vraagstukken te vervlechten met kennis uit de organisatie- en veranderkunde willen wij directie en management ondersteunen in het realiseren van duurzaamverandervermogen van mens en organisatie.

Sioo, als de interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt in veranderings- en organisatieprocessen, en Strategos, als de kennispartner voor bibliotheken, nemen hierdoor het initiatief om onze sector binnen de grenzen van de organisatie- en veranderkunde te halen. Wilt u meedenken over de inhoud en opzet van het curriculum, of wilt u uw veranderopgave met ons delen? Mail uw ideeën, ervaringen, visie en ervaringen naar info@strategos.nl