Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  +31(0)85 487 34 29 info@strategos.nl Nieuws

Nieuwsbrief april 2019

Bibliotheken staan onder druk.
BDO communiceerde het in februari 2019: De financiële positie van een toenemend aantal gemeenten staat onder druk. Dit is vooral het gevolg van de gedelegeerde verantwoordelijkheid voor een groot aantal taken in het sociaal domein van het Rijk naar de gemeenten en de financiële gevolgen hiervan. Zowel BDO als Strategos hebben de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt om te waarschuwen voor de gevolgen van de keuzes die gemeenten als gevolg van economische schaarste moeten maken.

Organisaties die niet over een stevig en relevant draagvlak beschikken, zowel maatschappelijk als politiek, omdat het ontbreekt aan zicht op de door hen gecreëerde maatschappelijke waarde, lopen een reëel risico om hun bestaansrecht te verliezen. In het bibliotheekblad van 29 maart 2019 hebben we helaas kunnen zien wat dit voor de collega’s in Emmen betekent, en nu dreigen nog eens dertig (30!) bibliotheken te verdwijnen omdat gemeenten keuzes moeten maken.

Hierin kunnen 31 argumenten herkend worden om in uw maatschappelijke waarde te investeren.
Dat wil zeggen in het zichtbaar maken en het strategisch communiceren van de door uw organisatie gecreëerde maatschappelijke waarde zodat u in interactie met stakeholders uw bestaansrecht legitimeert. Heeft u hierbij behoefte aan een stevige sparringpartner of wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij hiervoor bieden? Neem dan contact met ons op: info@strategos.nl

Nieuwe collega’s.
Wederom zijn wij er in geslaagd om mooie professionals aan onze organisatie te verbinden. Mogen wij voorstellen:

Mariëlle Compenjan, MA, MMC: We kunnen niet zonder mensen die doorvragen zodat achterhaald kan worden waarom de dingen zijn zoals ze zijn…. en dus waarom en waar(in) de noodzaak voor (fundamentele) verandering herkend kan worden. Behoefte aan resultaatgericht verandermanagement? Ook Mariëlle kijkt en denkt met u mee.

Monique Pieters, MA: Leiderschap, cultuur, ontwikkelen en trainen…Monique zorgt er samen met u (en ons) voor dat deze resultaatgebieden in een logische verhouding tot elkaar komen te liggen.


U staat niet alleen. Strategos, uw team.