Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  +31(0)85 487 34 29 info@strategos.nl Nieuws

Nieuwsbrief februari 2019

Culturele- en maatschappelijke organisaties worden in toenemende mate gedwongen om op (economisch) resultaat te sturen, wat in de kern tot een sterke nadruk op ‘control’ zal leiden: Sturen als beheersing. Kosteneffectiviteit en efficiëntie zijn hierbij tot norm verheven, subsidierelaties staan ter discussie, culturele- en maatschappelijke organisaties dienen hun bestaansrecht te bewijzen.Strategos erkent het belang van ‘management control’ in de economische benadering maar wil tevens ruimte voor aanvullende soorten van control creëren, zoals het sturen op het professionele handelen van medewerkers, organisatorische waarden en maatschappelijk effect.
Door onze bril beschouwt is dit noodzakelijk omdat de kernactiviteit van culturele- en maatschappelijke organisaties nog altijd bestaat uit het leveren van een bijdrage aan de (lokale) gemeenschap. Een gemeenschap die zich laat kenmerken door een (eigen) dynamiek, posities, opvattingen en (tegengestelde) belangen. Cultureel- en maatschappelijk betekent voor ons naast het realiseren van value for money bovenal het creëren van maatschappelijke waarde in context. Vanuit de aandachtsgebieden strategie, organisatie en bedrijfsvoering heeft Koos Warnaar vanaf 2011 bibliotheken ondersteunt bij het legitimeren van hun bestaansrecht door de gerealiseerde maatschappelijke waarde inzichtelijk te maken. Zijn kennis, ervaring en idealisme zal Koos nu vanuit Strategos aanbieden waarbij hij zich hard zal maken voor (bibliotheek)strategieën die zich laten kenmerken door het gebruik van gezond verstand, gevoel en durf. Meer weten over Strategos? Bekijk onze website.

De maatschappelijke waarde van de Bibliotheek: Laat uw verhaal optekenen!

De duidelijkere positionering van de bibliotheken in Nederland begint vruchten af te werpen. Gewaardeerd wordt de Bibliotheek om de laagdrempelige, waardevrije toegang tot informatie en de verbindende rol die zij voor de lokale gemeenschap speelt.Met elkaar zijn we op de goede weg, maar we zijn er nog niet: Structureel zal de waarde die u voor onze gemeenschap in economische-, cognitieve-, educatieve- en sociaal perspectief realiseert, ondubbelzinnig inzichtelijk gemaakt moeten worden. Als Bibliotheek praktiseert u onafhankelijkheid als waarde, maar de beleidsvrijheid van gemeenten in relatie tot bibliotheekbeleid maakt ons per definitie onderdeel van het lokale politieke debat wat ons dwingt om aan het doelmatigheidsbeginsel en legitimiteitsvraagstuk te beantwoorden. Waarom anders heeft de Koninklijke Bibliotheek de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek als speerpunt in haar nieuwe visie opgenomen? Strategos maakt het voor de Bibliotheek mogelijk om effectief haar waarde voor haar gemeenschap te expliciteren en haar positie in het lokale debat te verstevigen. Wilt u weten hoe? Lees dan onze productsheet. Meer weten? Stuur een mail of neem contact op via onze website.

IKSO: Hoeksteen voor een lerende organisatie.

Leren is onderdeel van werken en werken impliceert leren. Wij kunnen ons collectief al lerend een weg banen naar de oplossingen voor de vraagstukken waarmee wij onszelf geconfronteerd zien. Dit impliceert dat wij voor een welbewuste en geplande poging tot leren en dus veranderen, op onszelf aangewezen zijn.

Ikso is een slimme en goedkope applicatie die de kunstmatige scheiding tussen werken en leren opheft en een veilige feedbackcultuur faciliteert. Een cultuur die het mogelijk maakt om het organisatiegedrag effectief aan te laten sluiten om de veranderende rol en positie die van ons verwacht wordt. Bent u geïnteresseerd?
Nieuwsgierig geworden over hoe aan te pakken? Lees dan onze productsheet.

Heeft u dan nog vragen of wilt u een afspraak maken? Stuur een mail naar info@strategos.nl of neem contact op via onze website.