Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  +31(0)85 487 34 29 info@strategos.nl Nieuws

Nieuwsbrief juni 2019

De maatschappelijke waarde van uw organisatie.
De vanzelfsprekende legitimatie van uw strategische acties, of de vanzelfsprekende aanwezigheid van uw organisatie, is definitief voorbij. Opdrachtgevers en stakeholders vragen steeds meer naar de maatschappelijke waarde of relevantie van uw organisatie, zodat duidelijk wordt op welke wijze publieke middelen met welk resultaat benut worden. Het kunnen beantwoorden aan eisen als deze voorziet in het legitimeren van uw organisatie en, indien u de maatschappelijke waardepropositie en opbrengsten duidelijk kunt communiceren, in het kantelen van een kritisch maatschappelijk beeld: U consumeert geen subsidiemiddelen, maar de aan u verstrekte middelen vertegenwoordigen een investering op de kwaliteit van de gemeenschap of de ontwikkeling van het individu. Dit wist u natuurlijk al lang maar claims over uw maatschappelijke relevantie verlangen een solide onderbouwing en hier wringt de schoen.
Strategos ondersteunt organisaties bij het expliciteren van de gerealiseerde maatschappelijke waarden en faciliteert het aanscherpen van uw maatschappelijke waardepropositie. In de bijlage kunt u lezen hoe wij met dit vraagstuk aan de slag gaan, bijvoorbeeld voor bibliotheken.

Ondersteunend stafbureau van Strategos.
Bibliotheken hebben het zwaar. Tientallen organisaties worden met sluiting of significante subsidiekortingen bedreigd. Slimme keuzes zijn dan noodzakelijk om uw processen te kunnen blijven continueren en (zelfs) te verbeteren. Maar het aantrekken van expertise is vaak een kostbare zaak en op hoge en vaste kosten zit u juist niet te wachten. Dit kan anders. Weten hoe? Download hier wat wij u kunnen bieden.

Strategos timmert hard aan de weg met:

Sioo en Strategos: Partners in het creëren van duurzaam verandervermogen.

Sioo en Strategos hebben zich tot doel gesteld een curriculum te ontwikkelen waarbinnen actuele en urgente vraagstukken van onze sector en bibliotheken centraal komen te staan. Door deze vraagstukken te vervlechten met kennis uit de organisatie- en veranderkunde willen wij directie en management ondersteunen in het realiseren van duurzaamverandervermogen van mens en organisatie.
Sioo als de interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt in veranderings- en organisatieprocessen en Strategos als de kennispartner voor bibliotheken nemen hierdoor het initiatief om onze sector binnen de grenzen van de organisatie- en veranderkunde te halen. Wilt u meedenken over de inhoud en opzet van het curriculum, of wilt u uw veranderopgave met ons delen? Mail uw ideeën, ervaringen, visie en ervaringen naar info@strategos.nl

Bibliotheken: Who gets what when and how?

Bibliotheken worden geconfronteerd met een beleid dat zich op resultaatgericht, gecoördineerd en efficiënt werken richt. De spanning tussen rationele control, bestuurlijke vrijheid en bedreigingen voor de continuïteit van de organisatie worden hierdoor voelbaar. Welke situaties, ervaringen en visies kunnen er in onze praktijk onderscheiden worden? En hoe laten de verschillende praktijken zich interpreteren wanneer wij hier vanuit verschillende perspectieven voor publiek management naar kijken? Lees hiervoor de studie Public Finance.

Grip op Publieke Waardecreatie. 
AVEUM – de alumnivereniging voor executive masters van de Universiteit Utrecht – organiseert voor haar leden de voorjaarsbijeenkomst: “Grip op Publieke Waardecreatie”. Omdat verschillende van onze adviseurs als alumni aan AVEUM verbonden zijn, zal Strategos een presentatie voor deze bijeenkomst verzorgen. De vraag welke mogelijkheden bibliotheken kunnen creëren om de eigen maatschappelijke waardepropositie te verstevigen zal hierbij centraal staan en verkend worden door professionals, docenten en promovendi. Ook hier(door) faciliteert Strategos een uitwisseling tussen praktijkervaringen en state-of-the-art kennis.

Groei en bloei. 
Opnieuw zijn wij er in geslaagd een kennispartner aan onze organisatie te verbinden: Vanaf 03 juni zal Jimmy Hendriks beschikbaar zijn om samen met u tot nieuwe perspectieven op bibliotheekbeleid- en management te komen. Hiervoor acteert Jimmy voortdurend vanuit het snijvlak van politiek, bestuur en beleid en volgt hij de (inter)nationale ontwikkelingen op de voet.