Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  +31(0)85 487 34 29 info@strategos.nl Nieuws

Nieuwsbrief maart 2019

Maatschappelijke Waarde: Legitimatie en draagvlak voor uw activiteiten.

Een organisatie zonder een stevig en relevant draagvlak, zowel maatschappelijk als politiek, zal op termijn zijn reden van bestaan verliezen. Dit maakt het noodzakelijk om vanuit de interactie met stakeholders in de gevraagde maatschappelijke waarden te voorzien.
Door het maken van scherpe strategische keuzes, het formuleren van heldere maatschappelijke doelstellingen, het faciliteren van randvoorwaarden en het operationaliseren van beleidskeuzes kunt u invloed op deze interactie uitoefenen. Maar dit vraagt een boel van uw organisatiecapaciteit terwijl u waarschijnlijk beperkt bent in tijd, geld en mensen. Wilt u weten wat Strategos in deze situatie voor u kan betekenen? Lees dan onze productsheet.

Kwaliteit in beeld: Uw audit. 
Iedere vier jaar krijgt u voor uw audit bezoek van het CBTC (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal). Een leerzaam en spannend moment waarbij getoetst wordt in welke mate uw organisatie aan de certificeringseisen voldoet en hoe effectief u bent in het realiseren van uw maatschappelijke opdracht.
Voor de (verplichte) voorbereiding op de audit biedt Strategos verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Hierbij nemen wij niet uw verantwoordelijkheden over, maar dragen wij zorg voor een passende voorbereiding en een grondig inzicht in uw organisatie zodat u met vertrouwen uw audit tegemoet kan zien. Benieuwd? Lees dan onze productsheet.

Strategos: Inhoud, context en relatie.
Wij investeren voortdurend op het verbeteren van onze dienstverlening en dit maakt het voor ons noodzakelijk om de juiste mensen aan onze organisatie te binden: Professionals die de praktijk kennen, die op zichzelf durven te investeren en over de broodnodige ervaring beschikken. Wij zijn dan ook trots om drie nieuwe collega’s voor te mogen stellen:
Steven van der Meer (BBA): Bibliothecaris, bedrijfskundige en 25 jaar managementervaring in zorg, cultuur en (semi) overheid. Heeft u behoefte aan een heldere strategische analyse vanuit inhoud en context? Steven prikkelt, verbind en realiseert.
Guido de Gans (BBA): Onderzoeker, adviseur, ondernemer en bestuurder. Heeft u behoefte aan innovatiekracht? Guido brengt de partijen, mensen, middelen en creativiteit bij elkaar om onontdekte paden samen te verkennen.
Herman Heemskerk: Adviseur, coach, projectleider. Investeren op uw kwaliteitsdoelstellingen en hierbij rekening houden met de vraag vanuit uw markt, de kenmerken van uw aanbod en mogelijkheden ten aanzien van uw processen, structuur en cultuur? Herman is uw man.

IKSO: Hoeksteen voor een lerende organisatie. 
Leren, verbeteren en veranderen vormt een onlosmakelijk onderdeel van onze praktijk. Om uw organisatie hierbij te ondersteunen bieden wij IKSO aan: De slimme en goedkope applicatie die uw feedbackcultuur faciliteert, waarbinnen processen vorm en inhoud kunnen krijgen. Nieuwsgierig? Lees dan onze productsheet.

Zesdaagse training netwerkbibliothecaris
Ontwikkelen, verbinden, creëren: De Netwerk Bibliothecaris is van vele markten thuis en onmisbaar voor het realiseren van maatschappelijke waarden vanuit een operationeel en tactisch niveau. De kennis, vaardigheden en perspectieven die nodig zijn om hier op een succesvolle wijze in te acteren worden door Strategos in een zesdaagse training aangeboden (MBO-niveau). Geinteresseerd in de professional van morgen? Lees dan nu onze productsheet.