Is uw organisatie voldoende in balans? Sluit uw dienstverlening in voldoende mate aan bij de behoeften en verwachtingen van uw klanten, stakeholders en opdrachtgevers?

Wij onderzoeken wat de behoeften en verwachtingen zijn van uw externe omgeving. Bij dit onderzoek worden klanten, potentiele klanten, stakeholders en lokale opdrachtgevers betrokken. In beeld wordt gebracht wat de kansen en bedreigingen voor uw organisatie zijn. Aanvullend voeren wij een intern onderzoek uit om de sterktes en zwaktes van uw organisatie in beeld te brengen. Wij kunnen nu beoordelen of de interne omgeving in voldoende mate aansluit op de externe omgeving. Wij noemen dit de strategische fit.

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een rapportage. Naast de bevindingen rapporteren wij ook onze conclusies en onze aanbevelingen. U bent nu in staat om beter grip te krijgen op het (dis)functioneren van de (sociale) systemen, processen en gedragingen binnen uw organisatie. Het opstellen van transitieplan voor de noodzakelijke veranderingen is nu simpel en u kunt voor iedere interventie in uw organisatie een gedegen onderbouwing aanreiken. U kunt veranderingen eenvoudiger uitleggen aan uw medewerkers, raad van toezicht en stakeholders. 

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel (versturen vragenlijsten) en een kwalitatief deel (aanvullende interviews). Uiteraard bepaalt u op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd.