Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Onderzoeken en evaluaties

Om te ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie heeft een organisatie een
heldere informatiebehoefte. Duidelijk is wat de markt doet, het imago is, aan welke
doelgroep u levert en wat het maatschappelijk oplevert. U heeft de kwantitatieve en
kwalitatieve doelstellingen opgenomen in de beleidsnotities en u werkt gericht aan de
realisatie hiervan.

Onderzoeken en evaluaties leveren een grote bijdrage aan de informatie. Deze vormen van
gegevensverzameling werken alleen maar optimaal wanneer het goed is vormgegeven en
gewenste informatie verstrekt.

Strategos werkt samen met u aan het opzetten van vragenlijsten. Ons uitgangspunt bij de
besprekingen is dat u de informatiebehoefte helder hebt. Op basis van onze vraagstelling
tijdens de gesprekken zal deze uiteindelijk nog veel scherper worden. Pas dan beginnen we
aan de vragenlijst.

De vragenlijsten hebben allemaal de vraag beantwoord aan welke informatiebehoefte het
onderzoek of de evaluatie moet bijdragen.

Een goed onderzoek en een goede evaluatie bij het hebben van het juiste beeld van de
informatiebehoefte.

De evaluaties.
Wij treffen veel evaluaties aan die geen informatie verstrekken over persoonlijke impact van
deelnemers en realisatie van maatschappelijke waarden. Oorzaak is veelal dat de organisatie
nog niet denkt in termen van maatschappelijke doelstellingen. Het zit bij de medewerkers
niet tussen de oren. Alle inspanningen ten spijt komen we niet verder dan dat het een goede
activiteit was en dat er goed voor de deelnemers is gezorgd. Dit moet anders.
Wij ondersteunen de medewerkers bij het opzetten van kwalitatieve vragenlijsten. Basis
voor de opzet is weer het helder krijgen van de maatschappelijke impact.

De onderzoeken.
Onderzoeken worden veelal uitgevoerd omdat het van bijvoorbeeld het certificeringsbureau
moet. Dit is uiteraard geen goed uitgangspunt. Bij het opstellen van de jaarplannen heeft u
informatie nodig over onder meer de markt en de organisatie. Welke positie neemt uw
organisatie in de markt in, welke behoeften hebben uw doelgroepen en waar bevinden zich
potentiele doelgroepen. Maar ook de interne organisatie moet de randvoorwaarden kunnen
leveren om te slagen.

Onze rapportages zijn handzaam en wij leveren altijd en presentatie bij de rapportage.

Onderstaand treft u een greep uit de mogelijkheden aan onderzoeken die wij voor u kunnen
verzorgen.

  • Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
  • Partnertevredenheidsonderzoek (PTO)
  • Tevredenheid van de gemeentelijke opdrachtgever
  • Markt onderzoek
  • Onderzoek naar kansen en bedreigingen (extern) en sterkten en zwakten (intern)
  • Imagoonderzoek