Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Onze visie en missie

Strategos wil bijdragen aan deze ontwikkeling van lokale organisaties om een kwalitatief en betaalbaar voorzieningenniveau voor de lokale burgers te kunnen blijven garanderen.

De relatie tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Dit dwingt culturele en maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden om voortdurend te balanceren tussen stabiliteit en vernieuwing. Van hen wordt verwacht dat zij hun maatschappelijke meerwaarde duidelijk kunnen aantonen. Organisaties kunnen dit realiseren door op een objectief meetbare wijze bij te dragen aan de lokale beleidsagenda.

De maatschappelijke meerwaarde en de doelmatige inzet van publieke middelen, is in zijn algemeenheid (te) onduidelijk omdat de aantoonbare relatie hiertussen ontbreekt. Opdrachtgevers- en nemers komen vaak niet verder dan een klassieke (output) begroting en publieke middelen komen vast te zitten in de exploitaties van schouwburgen, bibliotheken muziekscholen, theatergezelschappen enz. Voor alle organisaties is dit op termijn onhoudbaar. Dit moet volgens ons veranderen.