Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Organisatieadvies

Organisatieadvies kan op diverse wijze worden geleverd. Wij kunnen worden betrokken bij het schrijven van de meerjarige beleidsnotities en bij de doorvertaling naar de inhoudelijke en randvoorwaardelijke beleidsdocumenten. Wij zorgen er voor dat op basis van uw missie en visie, de (maatschappelijke) doelstellingen en de gekozen strategie getoetst wordt op de juistheid van de aanwezige beleidsnotities. Wij bespreken dit met u en komen met onze conclusies en adviezen voor de inrichting van de beleidsvelden.

Maar wij kunnen ook enkel fungeren als klankbord. Wij komen op basis van vooraf gemaakte afspraken bij u langs om met u te klankborden over de voortgang van ontwikkelingen van de dienstverlening, impactmanagement en organisatieontwikkeling. Dit levert absoluut tijdswinst voor u op. Wij halen u uit de tunnelvisie en bieden weer een breed perspectief. U behoudt uw energie!

Wij zijn bovenal visievertalers. Te vaak signaleren wij dat er op het tactisch niveau een groot gat is ontstaan. De vertaling van de beleidsnotitie gaat te vaak direct door naar een operationele vertaling. Om effectiever te worden is een vertaling van de visie naar het tactisch niveau noodzakelijk. Uitvoerenden hebben een beter beeld van wat er moet worden bijgedragen. Op basis hiervan benoemen zij hun eigen doelstellingen en aanpak. Effectiever dus!

Zo zijn er veel manieren om u te ondersteunen met organisatieadvies. Nieuwsgierig? Bel of mail ons!