Wij zijn een eigenzinnig adviesbureau dat zich inzet voor toekomstbestendigheid van organisaties en daarmee wil zorgen voor een goed voorzieningenniveau voor de lokale burgers. Wij vinden dat de adviseurs zelf met de poten in de klei moeten hebben gestaan om vraagstukken goed te kunnen begrijpen en analyseren. Er is volgens ons geen eenduidige aanpak. Ieder vraagstuk en iedere omgeving vraagt om specifieke management oriëntatie, interventies en instrumenten. Wij leveren maatwerk!

Strategos ondersteunt culturele en maatschappelijke organisaties bij het in beeld brengen van hun maatschappelijke meerwaarde. De economisering van de beleidsterreinen en de wederkerigheid maakt dat lokale overheden steeds meer de vraag stellen wat zij maatschappelijk terugkrijgen voor de financiering met publieke middelen. De start zal zijn de overstap van traditionele prestatie-indicatoren naar maatschappelijke prestatie-indicatoren.

Het is belangrijk dat organisaties een goed beeld hebben van hun maatschappelijke waarde-propositie. De positionering van de organisatie moet niet alleen bij u bekend zijn, maar bij al uw stakeholders.

Het eindresultaat van ons werk moet zijn de inrichting van de bedrijfsvoering van organisaties om de noodzakelijke verantwoordingsinformatie zelf te kunnen opleveren. Dit is een proces van ontwikkeling die wij op een bedrijfskundige en multidisciplinaire beoordelen en aanpakken.

Wij gaan niet op de stoel van het management zitten, maar leveren wel de extra kennis en kunde aan het zittend management aan. Hiermee ontwikkelen wij ook het management van de organisatie.