Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Projectmanagement

Wat is een project en hoe manage je deze?

Kenmerkend voor een project is dat het een tijdelijke onderneming is met een concreet begin en eind. De uitvoering van een project bestaat uit verschillende fases, waarvan fase 1 het schrijven van een goed en gedetailleerd projectplan is. Het projectplan wordt aan de directie of aan een stuurgroep voorgelegd en hierop volgt een go of een no go.

Het projectplan geeft helder weer wat het probleem of de wens is en wat een gewenste oplossing is. Per projectfase wordt aangegeven wat het resultaat moet zijn en wat de benodigde middelen zijn in uren en euro’s. Per fase is er overleg met de directie of de stuurgroep voor een evaluatie van de uitgevoerde fase en het verkrijgen van een go or no go.

Te vaak komen wij “projecten” tegen die niet volgens de spelregels uitgevoerd worden. Resultaat is vaak dat er onvoldoende middelen vrijgemaakt zijn of dat er verschillende beelden zijn ten aanzien van probleemstelling en oplossing (projectresultaat). Dit kost onevenredig veel tijd en middelen, maar leidt ook tot ongekende frustraties. U kunt deze voorkomen en meer resultaat bereiken.

Maak uw organisatie professioneler en effectiever door invoering van goed projectmanagement.

Wij verzorgen deze training in-company en heeft een vaste prijs ondanks het aantal deelnemers.