Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Medewerkers zijn het kapitaal van uw organisatie. Zij zorgen voor het succes. De organisatie moet ervoor zorgen dat medewerkers weten welk perspectief er is en wat er van hun verwacht wordt. Het aanbieden van trainingen op maat is een onderdeel van de investering van de organisatie.

Ons uitgangspunt is dat theoretische kennisoverdracht onvoldoende bijdraagt aan de ontwikkeling. Wij gebruiken de theorie veel liever als onderlegger voor de praktische toepassing. Op deze wijze worden kennis en kunde in balans overgedragen.

De trainingen.

In onze optiek moeten evaluaties een bijdrage leveren aan het in beeld brengen van de maatschappelijke waarde van de organisatie. Te vaak zien we dat evaluaties alleen maar antwoord geven op de vraag of de deelnemers tevreden zijn en of ze terugkomen.

Aan welke vraag moeten de evaluaties voldoen en hoe stellen we dan de vragenlijsten op? Welke plek nemen de evaluaties in in het proces van het meten van persoonlijke effecten en maatschappelijke waarden. Dit is de essentie van onze training.

De netwerkbibliothecaris legt nieuwe verbindingen en vormt daarmee een innovatieve kracht binnen de Bibliotheek. Niet ‘het boek’ maar het lokale vraagstuk staat centraal. De Netwerk Bibliothecaris verdiept zich in het perspectief van de ander en introduceert in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners nieuwe producten en diensten die nauw aansluiten bij lokale klantbehoeften. Het resultaat is dat de Bibliotheek op duurzame wijze meer maatschappelijke lokale impact weet te realiseren.

Tijdens deze intensieve 6-daagse training op Mbo-niveau met een combinatie van theorie en praktijk, leren medewerkers succesvolle partnerschappen op te bouwen met als doel het opzetten van klantgerichte activiteiten die bijdragen aan de toekomstbestendige Bibliotheek van morgen.

 

In vier stappen wordt gezamenlijk het totale proces doorlopen:

Het resultaat is een eigen projectplan op basis van zelf opgebouwde partnerschappen, waarmee je direct aan de slag kunt. Je leert daarmee gelijk de verworven kennis toe te passen. Hierbij krijg je veel praktische tools en tips aangereikt zoals beslisbomen en standaard teksten om je op weg te helpen. Maar ook is er veel ruimte voor zelfreflectie, interactie en aansprekende casussen.

Herkent u dit? U heeft een beeld en een gevoel van een onderneming of organisatie en u gaat op basis hiervan naar die organisatie. Het contact met de medewerkers levert een gevoel van teleurstelling bij u op. U bent niet zo geholpen als u zich had voorgesteld. De medewerkers straalden onvoldoende het merk uit.

Ook bibliotheken veranderen van koers en dienstverlening, maar ontwikkelt de hierbij horende houding en gedrag van medewerkers mee?

Met internal branding willen we realiseren dat een sterk merk van binnenuit naar buiten wordt opgebouwd. De identiteit sluit aan bij het gewenste imago en op deze wijze treden de medewerkers naar buiten. Welk imago wilt u dat uw organisatie uitstraalt en welke kennis, houding en gedrag van medewerkers hoort hierbij?

Tijdens deze training maken we duidelijk welk merk de organisatie wenst uit te stralen. Belangrijke voorwaarde is dat het merk intern gedragen en geleefd wordt door de medewerkers zodat zij zich meer betrokken gaan voelen bij het merk “de bibliotheek” en een positieve bijdrage leveren bij het realiseren van de organisatiedoelen.

Resultaten.

 

Onze trainingen ontstaan vaak aan de tafel bij de opdrachtgever. Op basis van wensen en behoeften ontstaan er ideeën om de investering in medewerkers te optimaliseren. Belangrijk onderdeel van de ideevorming is de context waarbinnen veranderingen gewenst zijn en de gewenste eindresultaten. Belangrijk onderdeel van het uiteindelijke succes is de fasering en planning van trainingen.