Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Voor wie?

Strategos is actief bij bibliotheken en overige culturele en maatschappelijke instellingen in zowel Nederland als België. Daarnaast ontwikkelt Strategos zich ook in de markt van de provinciale en lokale overheden.

De gedachte hierachter is dat zowel de gesubsidieerde organisaties als de provinciale en lokale overheden samen moeten optrekken bij verbetering van de subsidiesystematiek.

Hiervoor heeft de VNG een aantal jaren geleden de notitie Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) uitgegeven.

Doelstelling van deze notitie was het verbeteren van de subsidiesystematiek. Er moest een betere sturing op subsidies gaan ontstaan. Belangrijk onderdeel was dat naast de traditionele subsidiedoelen ook kwalitatieve doelen (maatschappelijke doelen) in de subsidiebeschikking zouden worden opgenomen. De gemeenteraad is dan beter in staat een kwalitatieve afweging te maken bij de verstrekking van publieke middelen aan de organisaties. De maatschappelijke doelstellingen voor de organisaties zijn duidelijk. De wederkerigheid is dan duidelijk. Zichtbaar is wat de maatschappij terugkrijgt voor de verstrekte publieke middelen.

Beoogd doel kan op verschillende manieren worden bereikt, maar het is vooral van belang dat deze ontwikkeling wordt meegenomen in het proces van ontwikkeling van organisatie en mens. Veranderingen kunnen worden doorgevoerd vanaf strategische positionering tot verandering bedrijfsvoering en bedrijfscultuur

Strategos ondersteunt de organisaties op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Wij gaan niet op uw stoel zitten, maar steken onze energie in het aandragen van kennis en kunde aan de organisatie. Onze doelstelling is dat organisaties het uiteindelijk op eigen kracht en met een eigen verhaal kunnen realiseren.