Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Zelfonderzoekdoen.nl

In de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie zullen organisaties steeds meer aandacht moeten gaan besteden aan het verzamelen van informatie over de eigen organisatie en over de (lokale) omgeving. De veranderingen in de (lokale) omgeving gaan steeds sneller en nieuwe doelgroepen hebben nieuwe behoeften. Waar staat uw organisatie en waar bent u toe in staat?

Er zal dus meer aandacht moeten worden besteed aan het verrichten van onderzoeken. Onderzoeken in de externe omgeving over tevredenheid van klanten, leden, bezoekers, stakeholders, etc.. Maar ook de aandacht voor de eigen organisatie mag niet verslappen. De veranderingen vragen veel van uw medewerkers. Hoe zit het dan met de veranderbereidheid, de veranderpotentie, de tevredenheid van uw medewerkers?

U kunt al deze onderzoeken met een grotere regelmaat door externe bureaus laten doen, maar dat vraagt om een behoorlijke financiële injectie. Tegelijkertijd haalt u op deze wijze ook niet de kennis en kunde in huis om onderzoeken gericht te kunnen (laten) inzetten.

Strategos heeft een andere kijk op de ontwikkelingen en een oplossing hiervoor.
www.zelfonderzoekdoen.nl

Baalt u er ook van wanneer noodzakelijke marktinformatie niet aanwezig is?
Strategos levert een webapplicatie waarmee u direct kunt acteren wanneer u informatie vanuit de (lokale) omgeving nodig hebt. Onderzoeken als wie uw nieuwe doelgroepen zijn, welke behoeften zij hebben, of bestaande klanten andere behoeften ontwikkelen, of potentiele samenwerkingspartners voldoende kennis over u hebben, etc, kunt u zelf organiseren en uitvoeren.

De webapplicatie kan ook ingezet worden bij de evaluatie onder deelnemers van uw activiteiten. Uiteraard is het van belang dat u op zoek gaat naar de juiste informatie door het opstellen van goede vragenlijsten. Maar de webapplicatie bevat een centrale database met vragenlijsten die u voor uw eigen gebruik kunt aanpassen naar uw eigen behoeften.

De webapplicatie heeft een centrale database met daarin verschillende vragenlijsten voor verschillende onderwerpen. Uiteraard kunt u ook uw eigen vragenlijsten samenstellen.

In onze webapplicatie kunt u mailadressen inlezen om uitnodigingen, inclusief de vragenlijst, te verzenden. De verzending zal plaatsvinden vanuit de herkenbare naam van de organisatie. De gegevensverzameling vindt plaats en de webapplicatie zet het om in uitkomsten. Uiteraard kunt u deze informatie verder analyseren door verschillende doorsnedes te maken.

Met deze webapplicatie kunt u zo vaak als wenselijk onderzoeken doen. U betaalt per jaar een bedrag voor licentiekosten, helpdesk, diskruimte en onderhoud. De basisaanschaf bestaat uit de webapplicatie, inclusief 4 vragenlijsten naar keuze. Voor het bestellen van meer vragenlijsten uit de database betaalt u een extra bedrag.

Naast de periodieke betalingen van het abonnement zijn er eenmalige kosten voor training op terrein van gebruik applicatie, opstellen vragenlijsten, technische inrichting van de omgeving.

Aandachtspunt is de bewaking van de kwaliteit en objectiviteit van de te verstrekken informatie. Strategos levert hiervoor de mogelijkheid voor het houden van een periodieke audit of u laat Strategos de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek uitwerken.

Met de aanschaf van de webapplicatie investeert u in de ontwikkeling van uw organisatie en uw medewerkers en zet u de volgende stap op weg naar toekomstbestendigheid.

Wilt u hier meer over te weten komen? Neem dan contact op met Strategos via mail of bel met 085-4873429

Wij komen graag bij u langs voor een presentatie en vrijblijvend en informatief gesprek.