Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

In 2015 heeft er een grote decentralisatie binnen het domein zorg vanuit de landelijke overheid naar de lokale overheid plaatsgevonden. We kennen allemaal de decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Sinds die decentralisatie is de situatie voor rechthebbenden en lokale overheden er niet beter op geworden. Keer op keer worden lokale overheden geconfronteerd met de negatieve financiële consequenties. Deze negatieve financiële consequenties hebben weer een doorwerking naar de financiering van overige gesubsidieerde entiteiten binnen de lokale omgeving en naar de kwaliteit van de dienstverlening.

Doelstellingen waren onder meer dat mensen sneller zouden worden geholpen, betere zorg zouden krijgen door gebruik te maken van lokale netwerken met als resultaat een beperking van de kosten. Helaas is dit niet gerealiseerd en de discussie laait weer op.

Bij een analyse van de markt wordt waar genomen dat de we te maken hebben gekregen met zogenaamde zorgcowboys en dat de samenwerking met de reeds aanwezige zorgorganisaties hebben geleid tot het korten op te leveren diensten.

Een bijdrage zou geleverd kunnen worden door gebruik te maken van de lokale gesubsidieerde organisaties. Op basis van het organiseren op basis van gezamenlijke maatschappelijke resultaten zouden innovatieve ingangen voor vernieuwende dienstverlening gevonden kunnen worden.

Juist het echt anders inrichten van lokale samenwerkingsvormen, netwerken en financiering kan een bijdrage leveren aan verbetering van de dienstverlening. Om dit te verkennen is een duidelijke visie op de maatschappelijke ontwikkeling van de lokale omgeving nodig. Maar bovenal de moed om buiten de gebaande paden te lopen.

Wij kunnen u hierbij helpen.