Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Wij zijn Strategos


Strategos heeft een eigen beeld op de ontwikkeling van de lokale markten. Op dit moment is dit veld versnipperd, en van echte samenwerking is nog onvoldoende sprake. Een oorzaak is dat er onvoldoende over de beleidsvelden heen wordt gekeken door lokale opdrachtgevers (gemeenten) en de uitvoerders (lokale gesubsidieerde partijen). Deze manier van beleid bepalen en financieren maakt dat de toekomstbestendigheid van veel lokaal gesubsidieerde organisaties gevaar loop.

Het is tijd voor een integrale strategische benadering!

De lokale partijen die werkzaam zijn binnen de domeinen van cultuur, zorg, maatschappelijk werk, etc. zullen, samen met de gemeentelijke opdrachtgever, moeten gaan werken aan een kwalitatief voorzieningenniveau voor de lokale burgers tegen een een betaalbare prijs. Dit is de opdracht en een oplossing is om samen te kijken naar de toegevoegde waarde van de organisatie!

Veel gesubsidieerde organisaties leveren nu al veel maatschappelijke toegevoegde waarde, maar dit wordt onvoldoende (h)erkend en kan vaak niet objectief meetbaar worden aangetoond. Een gevolg hiervan is dat lokaal gesubsidieerde partijen door de gemeenten ook onvoldoende worden (h)erkend als een vanzelfsprekende samenwerkingspartner voor realisatie van gemeentelijke (maatschappelijke) doelstellingen.

Strategos zet zich in om de noodzakelijke transitie in de domeinen te initiëren en realiseren. Wij ondersteunen de organisatie op de niveaus van strategie, tactiek en operatie. Wij ondersteunen bij de inrichting van de organisaties en gebruiken onze innovatiekracht voor ontwikkeling van samenwerking op basis van gemeenschappelijke maatschappelijke prestatie indicatoren.

Maatschappelijke waarde

Wij zorgen dat u uw maatschappelijke waarden kunt presenteren

Uw partner

Wij zijn graag uw partner voor het aandragen van mogelijkheden en oplossingen.

25 jaar ervaring

Wij hebben ruim 25 jaar ervaring op de terreinen van organisatieadvies, interim- en procesmanagement, onderzoek, marketing, etc. bij zowel profit als not for profit organisaties, als culturele, maatschappelijke en zorgorganisaties. Ervaring hebben wij ook opgedaan bij lokale overheden.

State of the art kennis

Onze kennis in de verschillende domeinen is actueel. Wij weten wat werkt en wat niet.

Elkaar leren kennen en waarderen, de start van een goede samenwerking.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een kennismaking of beantwoording specifieke vragen