Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Voor iedere culturele organisatie een betaalbare professionele stafafdeling.

Culturele organisaties kunnen in deze periode van transities niet zonder de expertise van een
stafafdeling, maar financiële keuzes maken het (bijna) onmogelijk om de expertise in eigen dienst
aan te nemen of te houden. Vaak is inhuur dan de (dure) oplossing.

De oplossing van Strategos.
Strategos levert de expertise van een professionele stafafdeling. Door samen met andere culturele
organisaties hier gebruik van te maken ontstaat de oplossing voor een betaalbare en professionele
stafafdeling. U bent in staat om een groep deskundige mensen om u heen verzamelen, die u en uw
organisatie ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau op onder meer de
gebieden:

 • Businesscontroller,
  • Analyse van de balans tussen kosten en opbrengsten
  • Opstellen productbegroting en productenboek
  • Inrichten procesvoering
  • Voorbereiden audit
 • Financieel management,
  • Opstellen begroting
  • Ondersteunen investeringsvraagstukken
  • Ondersteunen financiële administratie
  • Opstellen prognoses
  • Fiscale vraagstukken
 • HRM,
  • Vertalen visie in strategisch HRM-beleid
  • Opstellen ontwikkelplannen
  • Werving en selectie
  • Personeelsadministratie
 • Onderzoeksbureau,
  • Alle tevredenheidsonderzoeken
  • Marketingonderzoeken, t.b.v.:
   • Binnenhalen nieuwe leden
   • Binnenhalen meer bezoekers
   • Behoud van leden
   • Terughalen opzeggers
   • Benaderen nieuwe doelgroepen
  • Veranderpotentie organisatie
  • Maatschappelijke waarden
  • Doelgroepenonderzoek
  • Imago-onderzoek
 • Marketing en communicatie
  • Marketingplannen vertalen in communicatieplannen
  • Advisering realisatie groot bereik van alle doelgroepen
  • Verzorgen opzet en verzenden professionele nieuwsbrieven
  • Ondersteuning bij E-marketing
 • Webcare,
  • Optimaliseren communicatie met alle doelgroepen via:
   • Website
   • Facebook
   • Twitter
   • Instagram
  • Onderhoud van de werking en content van de website

Strategos biedt u de mogelijkheid om diensten in te zetten op basis van “strippenkaarten”. U koopt
per jaar uren in en deze worden volgens uw planning en behoefte ingezet.
Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact met ons op via mail of telefoon: 085-
4873429.