Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Scan toekomstbestendigheid

Inleiding
Wat is volgens u toekomstbestendigheid en waar staat u in dit ontwikkelproces? Is uw organisatie
in staat te anticiperen of snel te reageren op veranderingen in de omgeving? Vaak horen wij dat de
organisaties hier al mee bezig zijn. Dat is mooi, maar hoe ver zijn we?

Sinds een aantal jaren wordt het woord “toekomstbestendigheid” vaak gebruikt. Maar wat is nu
eigenlijk toekomstbestendig? Dit klinkt bijna alsof wij in staat zijn de toekomst te voorspellen en
dat is natuurlijk niet zo. We kunnen wel gericht informatie verzamelen waarmee we in staat zijn
een beeld te creëren van behoeften en verwachtingen van uw stakeholders. Maar dit beeld is niet
statisch. Lokale omgevingsfactoren als klantbehoeften, stakeholderverwachtingen, politieke
verschuivingen, financiering, enzovoort veranderen met grote regelmaat en steeds sneller.
Natuurrampen en pandemieën zijn niet te voorspellen.

Strategos hanteert als uitgangspunt dat toekomstbestendigheid een situatie is
waarmee uw toekomst verzekerd is. Er is aantoonbaar bestaansrecht en er zijn goede
vooruitzichten. De organisatie is flexibel en heeft een ondernemende cultuur.

Wat betekent dit in de praktijk?
Toekomstbestendig zijn begint bij het hebben van een duidelijk beeld van wat uw positie in de
lokale culturele, maatschappelijke en educatieve omgeving is, wie u bent, wat u levert, aan wie u
levert, wat het kost en welke (maatschappelijke) resultaten dit oplevert. Hiermee wordt het
bestaansrecht van de organisatie in beeld gebracht. U heeft een duidelijke missie, visie en
strategie. Dit alles is doorvertaald naar (maatschappelijke) doelstellingen. Dit kunt u opnemen in
bijvoorbeeld een productenboek. Dit is een duidelijk, transparant en concreet document wat het
bestaansrecht inzichtelijk maakt.
Het productenboek is volgens ons de basis waarmee u in- en extern aangeeft wat u doet en voor
wie. Maar het geeft ook duidelijk aan wat het kost en wat het (maatschappelijk) oplevert.

Omgevingsfactoren als klantbehoeften, externe stakeholderverwachtingen, politieke
verschuivingen, financiering, etc. hebben in uw lokale omgeving grote invloed op uw vastgelegde
doelstellingen en strategie. Dit maakt dat uw organisatie naast de inhoudelijke kwaliteit ook moet
voldoen aan:

  • wendbaarheid (u moet snel kunnen reageren op veranderingen in de markt),
  • innovatiekracht (u moet snel kunnen inspelen op nieuwe behoeften van uw (nieuwe)
    klanten)),
  • daadkracht (u en uw medewerkers moeten weten hoe dit aan te pakken met veel positieve
    energie).

Wat kan Strategos voor u in dit traject doen?
Strategos levert een Scan waarmee u de fase van ontwikkeling in beeld brengt. Het management
laat een gezonde doorsnede van de organisatie de scan invullen en Strategos levert u binnen 5
werkdagen een rapportage waarin grafisch wordt weergegeven waar uw organisatie staat. De scan
gaat uit van 6 hoofdthema’s, te weten Leiderschap, Strategie, Marketing en Informatie, Innovatie,
Administratieve Organisatie en internbeheer, Organiseren. Per hoofdthema vindt er een verdieping
plaats naar 5 subthema’s. Per subthema zijn er vijf stellingen waar een score aan toegekend moet
worden. De scan neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Strategos verwerkt de gegevens en geeft grafisch weer in welke fase van ontwikkeling uw
organisatie zich bevindt. Aan de hand van de analyse van onze adviseurs wordt er een rapportage
opgesteld. De rapportage wordt aangevuld met onze conclusie en aanbevelingen.

Bovenstaand treft u een voorbeeld aan van de grafische weergave van de totaalscore. Ook zal er
per hoofdthema een grafisch resultaat worden getoond.

Strategos heeft de kennis, kunde, producten en diensten die u in het ontwikkelproces breed
kunnen ondersteunen. Het uitgangspunt van onze dienstverlening is ons handelen en denken als
cultureel ondernemer. Wij zijn altijd op zoek naar de economische, culturele en maatschappelijke
waarden van uw dienstverlening en organisatie en op welke wijze dit structureel onderdeel kan
worden van uw bedrijfsvoering.

De prijs voor deze scan bedraagt € 950,- exclusief btw.

Wilt u hier meer over te weten komen? Neem dan contact op met Strategos via mail of bel met
+31(0)85-4873429

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend en informatief gesprek.