In een domein dat alleen maar aan complexiteit wint, is elke vacature per definitie een strategische keuze. Er bestaat een enorme vraag naar publieke professionals die weten hoe zij de organisatie aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen (adaptief vermogen), hoe zij zinvol en effectief met informatie en communicatieprocessen omgaan (interpretatief vermogen) en ook in staat zijn om de aanpak en organisatie van gemeenschappelijke inspanningen zelf goed te organiseren en te verbinden met andere settings en agenda’s (verbindend vermogen).

Het is onze ambitie om deze professionals te vinden, binden en boeien. We bieden maatwerk in en voor topmensen. Dit doen we door intensieve maar prettige gesprekken aan te gaan met in- en externe stakeholders. Hierbij verstaan we de kunst van het luisteren en het stellen van de juiste vragen. Op basis van deze gesprekken maken we duidelijke afspraken, waarna de werving start. Daarbij gaan we even intensieve gesprekken met onze kandidaten aan, zodat we een goed inzicht krijgen in het trackrecord van de kandidaat en zijn of haar persoonlijkheid. Hierdoor realiseren we altijd een match op zowel harde als zachte criteria.